Plakat

Szanowni Państwo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

 

II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE
- mistrz i uczeń w cyfrowym świecie

organizowanej przez Zakład Edukacji Medialnej
Wydziału Nauk Pedagogicznych APS

 

Konferencja odbędzie się dnia 25 maja 2015 roku
w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40.

Plakat Komitet Naukowy

PROGRAM KONFERENCJI

Zawody, które w 2010 roku znalazły się w pierwszej dziesiątce najbardziej atrakcyjnych, sześć lat wcześniej jeszcze w ogóle nie istniały[1]. Mówi o tym raport Ministerstwa Edukacji Nowego Brunszwiku, Kanada. Nowe media przekształcają nieustannie przestrzeń informacyjną, komunikacyjną, społeczną i kulturową. Co roku pojawiają się zupełnie nowe zawody, których istnienie związane jest z dynamiczną ewolucją sfery ludzkiej aktywności, w coraz większym stopniu przenoszącej się do Sieci. Jakie zadania stają przed edukacją w nowej, skomplikowanej rzeczywistości? Jak przygotować ucznia/studenta do zawodu, który być może jeszcze w ogóle nie istnieje?

Pedagogika nieustannie, wytrwale szuka odpowiedzi na to pytanie. Teorie konstruktywistyczne czy konektywistyczne przesuwają punkt ciężkości z nauczania na uczenie się, podkreślając znaczenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy.

 

Czy oznacza to, że rola nauczyciela - mistrza, przewodnika w złożonym świecie ludzkiej nauki i kultury, uległa wyczerpaniu? Czy informacja, gdzie szukać wiedzy, rzeczywiście może zastąpić jej objaśnienie? Jak odnaleźć równowagę między tymi dwiema strategiami? Kim powinien być dzisiejszy nauczyciel, by u kresu drogi edukacyjnej móc powtórzyć słowa Wergiliusza żegnającego Dantego:

Myśl niechaj teraz sama cię prowadzi
I niech wyleci poza przestrzeń ciasną (...).
Nie czekaj głosu mego ni skinienia:
Sąd twój dziś wolny, pewny, niezmącony (...);
Ja ci udzielam mitry i korony.”[2]

Zapraszamy do dyskusji nad współczesnym kształtem relacji mistrz - uczeń. Będzie ona punktem wyjścia do szerszego spojrzenia na problemy, przed jakimi staje dziś system edukacji. Debata toczyć się będzie wokół zagadnień związanych z wyzwaniami, możliwościami i zagrożeniami związanymi z kształceniem w realiach społeczeństwa informacyjnego w panelach „Mistrz i uczeń w cyfrowym świecie”, „Otwarta nauka i edukacja”, „Zagrożenia świata wirtualnego”. Wzbogacą ją wystąpienia o charakterze warsztatowym, przeznaczone dla nauczycieli szkolnych i akademickich, prezentujące przykłady dobrych praktyk zastosowania nowych mediów w edukacji. Panel dyskusyjny i wystąpienia naukowe uzupełni sesja plakatowa.  

 

Planowane jest wydanie pokonferencyjnej monografii naukowej, autorzy najlepszych referatów zostaną także zaproszeni do publikacji w czasopiśmie „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”.

Wszystkich zainteresowanych tematyką najnowszych technologii i ich osobowych, społecznych i kulturowych konsekwencji gorąco zachęcamy do udziału w konferencji.

Tematy referatów prosimy przysyłać wraz z abstraktami o objętości 1500-2000 znaków.  Autorzy najlepszych abstraktów zostaną zaproszeni do wygłoszenia referatu na konferencji oraz przygotowania tekstu do publikacji. Termin nadsyłania materiałów do publikacji – 20 czerwca 2015 roku.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego oraz o uiszczenie opłaty konferencyjnej, która wynosi 250 zł  (koszt materiałów konferencyjnych, poczęstunku oraz wydania publikacji). Formularz wraz z abstraktem wystąpienia należy przesłać do 10 kwietnia 2015 roku do sekretariatu konferencji na adres: cyberprzestrzen@aps.edu.pl

                                                                                                                                                      

Serdecznie zapraszamy

 Komitet organizacyjny,
Zakład Edukacji Medialnej
Wydział Nauk Pedagogicznych APS

Materiały do pobrania:

Karta zgłoszenia
Wymagania redakcyjne
Zaproszenie na konferencję


Dodatkowych informacji udzielają:

dr Anna Andrzejewska i dr Sylwia Galanciak
Zakład Edukacji Medialnej WNP APS
Tel. 22 589 36 00, 658 00 69 wew. 3434
e-mail: cyberprzestrzen@aps.edu.pl
www.aps.edu.pl

 

 

 

 [2] Dante A., Boska Komedia, przeł. E. Porębowicz, wers 127-142.